top of page

ПРОЕКТИРАЊЕ

Со долгодишното искуство и страст кон архитектурата, имаме постигнато значителни успеси во областа на планирање и проектирање на станбени, деловни и индустриски објекти. Нашите проекти се недвосмислено израз на уникален стил, функционалност и одржливост.

 

Нашето портфолио изобилува со најрзлични објекти, а новите трендови во енергетскиот сектор допринесоа нашето портфолио да го зголемиме и со целосни проекти за изведба на фотоволтаични централи.

 

Секој проект е резултат на детално истражување и интензивна соработка со нашите клиенти, со цел создавање на простори кои ги надминуваат очекувањата и воодушевуваат.

 

Ние сме посветени на одржлив дизајн и иновации во областа на зелената архитектура. Со гордост истакнуваме дека во нашите проекти интегрираме еколошки одговорни решенија, претварајќи ги во функционални и привлечни архитектонски дела.

 

Нашите проекти во целост ги опфаќаат сите фазни проекти неопходни за проектирање на еден објект и тоа основен архитектонски проект, основен проект за водовод и канализација, основен проект за електротехника, основен проект за машински инсталации, градежно конструктивен проект, елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи, елаборат за енергетска ефикасност, потврда за енергетска ефикасност.. 

 

Ако имате било какви прашања, можности за соработкаили или барања за наши услуги не се колебајте да не контактирате. Ви благодариме за вашата заинтересираност и се надеваме дека ќе имаме можност да работиме заедно на следниот предизвик во светот на архитектурата.

АРХИТЕКТУРА

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

ВОДОВОР И КАНАЛИЗАЦИЈА

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

ГРАДЕЖНО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

МАШИНСКИ ИНСТАЛАЦИИ

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

СООБРАЌАЈ

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ДРУГИ МАТЕРИИ - ППЗ

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

Let's Work Together

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page